Year : 1948

       Bollywood Movies

       Ziddi
       6.3

       Ziddi

       1948

       Ziddi Bollywood

       Dev Anand Kamini Kaushal Pran
       Vidya
       5.5

       Vidya

       1948

       Vidya Bollywood

       Suraiya Dev Anand Madan Puri
       Shaheed
       8

       Shaheed

       1948

       Shaheed Bollywood

       Dilip Kumar Kamini Kaushal Chandra Mohan
       Aag
       9

       Aag

       1948

       Aag Bollywood

       Raj Kapoor Nargis Prem Nath
       Nadiya Ke Paar
       5.5

       Nadiya Ke Paar Bollywood

       Dilip Kumar Kamini Kaushal David Abraham
       Ghar Ki Izzat
       7

       Ghar Ki Izzat Bollywood

       Jeevan Gope Mumtaz Shanti

       Horror Time