Year : 1943

       Bollywood Movies

       Taqdeer
       8

       Taqdeer

       1943

       Taqdeer Bollywood

       Motilal Nargis Chandra Mohan
       Ram Rajya
       9

       Ram Rajya Bollywood

       Prem Adib Chandrakant Badri Prasad
       Najma
       6.5

       Najma

       1943

       Najma Bollywood

       Ashok Kumar Veena Dulari
       Nai Kahani
       5

       Nai Kahani Bollywood

       Paresh Bannerjee P Jairaj Rose
       Kismet
       6

       Kismet

       1943

       Kismet Bollywood

       Ashok Kumar Mumtaz Shanti Shah Nawaz

       Horror Time