Punjabi Movies

       Nanak Naam Jahaz Hai
       9

       Nanak Naam Jahaz Hai Punjabi

       I S Johar Nishi Prithviraj Kapoor
       Nagara
       6

       Nagara

       2018

       Nagara Punjabi

       Amritpal Singh Bhavdeep Singh Romana Simranjeet Singh Khaira

       Anniversary Special : 25th Sep - Happy Birthday Feroz Khan

       Bollywood - Horror Time