Punjabi Movies

       Ho Javey Je Pyaar
       6

       Ho Javey Je Pyaar Punjabi

       Feroz Kaur Heer Zorawar Singh Bhotu Shah
       Heer and Hero
       6

       Heer and Hero Punjabi

       Minissha Lamba Aarya Babbar Gurpreet Ghuggi
       Hard Kaur
       6

       Hard Kaur Punjabi

       Nirmal Rishi Diana Utpal Drishtri Gaurewal

       25 May - In the loving memory of Sunil Dutt

       Horror Time